3i

EN

Petrovics

Sándor

Mozgás. Találkozás. Élet.

Ars Poetica

Petrovics Sándor vagyok. 1987-ben születtem Budapesten. A 2012-ben diplomáztam kortárstánc művészként a Budapest Kortárstánc Főiskolán. Sorsfordító eseménynek bizonyult, amikor Izraelben a Vertigo Dance Company-nál kezdtem el dolgozni. Ez idő alatt Tel Aviv-ban diplomát szereztem, mint Ilan Lev Method (ILM) terapeuta.  2019-ben szerződtem Németországba, a Tanzmainz Company-hoz. Itt legnagyobb hatással Sharon Eyal munkája volt rám. Ezalatt a korábbiaknál mélyebben foglalkozhattam a gaga mozgásnyelvvel. 2021-ben tértem haza. Jelenleg főként tanítok és ILM kezeléseket adok. Szabadúszó táncos vagyok.

Hiszem, hogy a valóság szövete mintákból tevődik össze, átjárja a világ látható és láthatatlan tartományát. Ezen minták legelemebbike a mozgás, ami a létezés eredete és célja. Maga az élet. A test közös örökségünk, amin keresztül tapasztalunk, kapcsolódunk, gazdagodunk. Hiszem, hogy a férfi és a nő teste szent, és hogy az Isten országa köztünk van. Ezért a foglalkozásaim és a kezeléseim az ember testben megélt méltóságáról, játékosságáról és fejlesztéséről szólnak – az örökkévalóság perspektívájában. A test lehetőség önmagunk és közösségeink gyógyítására. A tánc öröm és egészség forrása. Erő a helyreállításra.

Petrovics Sándor

Hiszem, hogy a valóság szövete mintákból tevődik össze, átjárja a világ látható és láthatatlan tartományát. Ezen minták legelemebbike a mozgás, ami a létezés eredete és célja. Maga az élet. A test közös örökségünk, amin keresztül tapasztalunk, kapcsolódunk, gazdagodunk. Hiszem, hogy a férfi és a nő teste szent, és hogy az Isten országa köztünk van. Ezért a foglalkozásaim és a kezeléseim az ember testben megélt méltóságáról, játékosságáról és fejlesztéséről szólnak – az örökkévalóság perspektívájában. A test lehetőség önmagunk és közösségeink gyógyítására. A tánc öröm és egészség forrása. Erő a helyreállításra.

ILM

Az Ilan Lev Módszer (ILM) egy izraeli holisztikus, az ember egészére kiterjedő terápia. A vázrendszeren keresztül, hullámzó ringatással vitalizálja és energetizálja a testet. A fizikailag megtapasztalt áramlásélménynek nem tud ellenállni az idegrendszer: a szervrendszerek eredeti mozgástere felszabadul, helyreállít a szervek optimális működése és új kapcsolódásokat valamint mintázatokat hoz létre neurológiai, mentális, végül fizikai szinten.

A víz az élet létrejöttének és egyedfejlődésünknek közege, testünk homeosztatikus mátrixa és az élet legalapvetőbb oldószere. A ringatás ehhez az otthonossághoz kapcsol vissza, aminek során életerő energia szabadul fel. Úgy is mondhatnánk, hogy az Ilan Lev módszer szárazföldi víziterápia.
Újszülöttként az érintés az életben maradás, immunitás, kapcsolódás, tanulás és növekedés elődleges forrása. A létezésünkből fakadó bárminemű stressz sejti szinten raktározódik el bennünk. Ebben a biztonságos közegben a test elkezd beszélni: elfeledett emlékek, illatok, képek; sérülések és a traumatizálódás során félbeszakadt önvédelmi reakciók jönnek elő, amiket a kezelés során az állatvilágból jól ismert stresszoldó mechanizmusokkal – légzés, hangadás, rázás, vibrálás – oldok fel. Ez nagy mértékű érzelmi felszabadulást, mentális és fizikai közérzet javulását eredményezi.

A biztonság érzete mellett a provokálás meglepő és váratlan időzítése összezavarja és kicselezi az analizáló elmét, hogy elengedje a test feletti, gyermekkor elmúltával beállt kontrollját. A szorongás átadja helyét a kíváncsiságnak és az intuíciónak. Az ítéletmentesség állapotában, a szükségtelen önvédelmi mechanizmusokat feloldva – a válaszok lentről-felfele és bentről-kifele kezdenek érkezni. Így ébred fel a test ősi, alkalmazkodni képes, egészséges és gyermeki bölcsessége.

ILM

Az Ilan Lev Módszer (ILM) egy izraeli, holisztikus és szomatikus mozgásterápia. A módszer lényege, hogy érintésen keresztül vitalizálja az elmét és energetizálja a testet. A vázrendszeren keresztül a gravitáció és a testek tehetetlenségének segítségével hullámzó dialógus indul el. A ringatásnak az idegrendszer nem tud ellenállni: az áramlás felszabadítja a szervrendszerek eredeti mozgásterét, helyreállítja azok optimális működését és új kapcsolódásokat hoz létre neurológiai, mentális, végül fizikai szinten.

A víz az élet létrejöttének és egyedfejlődésünknek közege, testünk homeosztatikus mátrixa és az élet legalapvetőbb oldószere. A ringatás ehhez az otthonossághoz kapcsol vissza, aminek során életerő energia szabadul fel. Újszülöttként az életben maradás, immunitás, kapcsolódás, tanulás és növekedés elsődleges forrása az érintés.  Az érintés hiánya, kitaszítottság, fizikai sérülések, traumák mind elraktározódnak bennünk. Biztonságos közegben a test elkezd beszélni és a kezelések során ezek az elakadások a felszínre vetődhetnek. Emlékképek, sérüléseknél félbeszakadt mozdulatsorok, a traumatizálódás során ki nem fejezhető önvédelmi reakcióknak utat kapnak. Ezek az állatvilágból ismert stresszoldó mechanizmussal – légzéssel, rázással, vibrálással elkezdhetnek  feloldódni.

A biztonság érzete mellett a provokálás meglepő és váratlan időzítése összezavarja és kicselezi az analizáló elmét, hogy elengedje a test feletti, gyermekkor elmúltával beállt kontrollját. A szorongás átadja helyét a kíváncsiságnak és az intuíciónak. Az ítéletmentesség állapotában, a szükségtelen önvédelmi mechanizmusokat feloldva – a válaszok lentről-felfele és bentről-kifele kezdenek érkezni. Így ébred fel a test ősi, alkalmazkodni képes, egészséges és gyermeki bölcsessége.

Play Video about Ilan Lev Method

3i

Életem legmeghatározóbb időszaka volt, amikor testközelbe kerültem Izraellel. Az emberek és a természet vadsága, szeszélye, forrongó és kavalkádos életszeretete erősen hatottak rám. Az alábbi három foglalkozás arra hivatott, hogy elhozzák Magyarországra azokat az ízeket, szenvedélyességet és derűt amikkel találkoztam a mozgás, fantázia és az érintés nyelvén. Ezen találkozások összefoglaló neve a 3i, vagyis Israel Inspired Improvisations.